Facebook Image

XXVI Forum Organizacji Pozarządowych

20.04. wzięliśmy udział w XXVI Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie na zaproszenie Prezydenta Miasta Krosna odbyło się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego przy ul. F. Czajkowskiego 49 w Krośnie.

Program forum obejmował :
- Otwarcie Forum - Prezydent Miasta Krosna
- Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Krosno z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016 – p. Justyna Słabik - pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna
- Działalność odpłatna, nieodpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych - dlaczego warto oddzielić te działalności?”– Paweł Werbowy – ekspert z Biznes Serwis Internet i Marketing
- Nabór do Krośnieńskiej Rady Seniorów – p. Marzena Leśniewska - pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna
- Sprawy różne
- Poczęstunek
- Zakończenie forum.

 

... dziękujemy P. Prezydentowi za zaproszenie forum.jpg

 

Przyjaciele klubu